Szabályzat

Célok
feltételek
feladatok
szempontok
díj
definíciók

Célok

Hogy értsd, miről szól…

  A Youth2Youth (rövidítése: Y2Y) egy társadalmi innovációs verseny 18-30 éves fiatalok számára, akik csapatokban kreatív megoldásokat dolgoznak ki hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő gyermekek és fiatalok élethelyzetének, jövőbeni kilátásainak javítására. A verseny során a csapatok közösségi akciót valósítanak meg, kutatnak, kidolgoznak egy megoldási tervet, és ezeket szakértők előtt bemutatják egy versenyben – mindehhez pedig szakmai támogatást és képzést kapnak.  

A Y2Y célkitűzései:

  – annak megmutatása, hogy a fiatalok igazi változáshozók, innovatív gondolataik és ötleteik fontosak lehetnek összetett társadalmi problémák megoldásában;

kreatív megoldási javaslatok felkutatása a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi inklúziója érdekében;
a csapatok javaslatainak bemutatása a szélesebb nyilvánosság, illetve a döntéshozók számára, hogy hatással lehessenek a jövőben a hátrányos helyzetű fiatalokat érintő gondolkodásra, döntéshozatalra;
a versenyben résztvevő 18-30 éves fiatalok készségeinek fejlesztése a csapatmunka, projekt-menedzsment, prezentáció, kommunikáció, és a kritikus gondolkodás terén;
a probléma-megoldó attitűd és a pozitív gondolkodásmód népszerűsítése a fiatalok körében annak érdekében, hogy aktív kezdeményezői lehessenek pozitív társadalmi változásoknak.

Feltételek

Hogy tudd, belevághatsz-e…

  – A versenyen való részvétel ingyenes.

– A versenyen háromfős csapatok vehetnek részt, akik a jelentkezési határidőig megfelelően kitöltik a Youth2Youth online regisztrációs űrlapját.
– A versenyben összesen 10 csapat vehet részt. A csapatokat a kitöltött jelentkezési lap, motivációs levél alapján egy szóbeli beszélgetésre hívjuk meg, amelynek végén a verseny szervezői kiválasztják azt a 10 csapatot, akik részt vehetnek a programban.
– Túljelentkezés esetén a szervezők a regisztrációt korábban lezárhatják.
– Ha a verseny folyamán a csapat valamely tagja kilép, a csapat új taggal bővülhet. Kétfős csapatok a versenyt nem folytathatják.
– A versenyen csak olyan csapatok indulhatnak, akik vállalják, hogy részt vesznek a verseny egészén, tehát elköteleződnek a több fordulóból álló vetélkedésben való részvételre.
– A versenyben 18-30 éves fiatalok csapatai vehetnek részt. A versenyen csak a 18. életévüket már betöltött, és legkésőbb 2015 tavaszán érettségi vizsgát tett fiatalok indulhatnak.
– A részvételnek nem feltétele, hogy a csapatok tagjai valamely köz- vagy felsőoktatási intézményben aktív tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkezzenek.
– A részvételnek nem feltétele semmilyen típusú végzettség, vagy előzetes jártasság a társadalmi vállalkozások, vagy a szociális ügyek terén.
– Fontos feltétel ugyanakkor, hogy a csapatok vállalják, hogy a verseny időtartama alatt folyamatosan tartják a kapcsolatot a szervezőkkel, részt vesznek a versenyhez kapcsolódó eseményeken. 

Feladatok

Hogy felkészülj, mi vár rád…

  A Youth2Youth egy több hónapon át zajló verseny, melynek során a csapatok különböző feladatokat teljesítenek. A versenyfolyamat célja, hogy a csapatok egy önálló, átgondolt és részleteiben kidolgozott megoldási tervet mutassanak be. Ezért a verseny részeként a csapatok különböző feladatokat teljesítenek, képzéseken, konzultáción vesznek részt. Ezen kiegészítő feladatok és események célja, hogy a csapatok felkészüljenek a megoldási tervek kidolgozására, és valóban átgondolt, valós tapasztalatokra és tudásra építő javaslatokat mutassanak be.   A verseny állomásai:  

 

Kick-off tréning: a Y2Y első eseménye egy háromnapos képzés Budapesten, ahol a csapatok megismerhetik a verseny felépítését, az előttük álló kihívásokat, a többi csapatot, illetve ahol elsajátíthatják a kreatív projekttervezés, a kritikus gondolkodás alapjait és a célcsoportelemzés technikáit. A tréningen minden csapatnak legalább 2 fővel képviseltetnie kell magát.  

 

Közösségi akció: minden csapatnak részt kell vennie egy közösségi akción, ahol személyes és valós tapasztalatokat szerezhetnek a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok világáról. A közösségi akciók helyszíneit a DIA Demokrácia Iskolája programjában résztvevő szervezetek biztosítják. A csapatok mindhárom tagjának részt kell vennie legalább egy akcióban, de nem feltétlenül egyszerre, tehát a csapat tagjai választhatnak más-más helyszínt.  

 

Business tréningezen a tréningen a versenyző csapatok megismerkedhetnek a business világának gondolkodásmódjával, a pénzügyi tervezés és pénzügyi fenntarthatóság szempontjaival. A képzésen a csapatoknak legalább 2 fővel kell részt venniük.  

 

Saját terv elkészítése: a résztvevő csapatoknak el kell készíteniük a saját ötletükről írásban egy megoldási tervet, amelyben nemcsak leírják az ötletük lényegét, hanem bebizonyítják annak fenntarthatóságát, pénzügyi átgondoltságát. Ehhez a csapatok a verseny szervezőitől egy előre elkészített űrlapot kapnak.  

 

Prezentációs tréning: nem elég a jó ötlet, arról tudni kell megmutatni másoknak. Erről szól a prezentációs tréning, ahol a csapatok 2-2 tagja megismerkedhet a felejthetetlen prezentációtartás technikáival. 

 

Döntő: a versenyfolyamat vége egy egynapos döntő, ahol minden csapat teljes létszámmal prezentálja a szakértő zsűri előtt a megoldási ötletét, amelyet a zsűri az előre meghatározott szempontok szerint értékel. Ezek alapján választja ki a zsűri a nyertes csapatokat.  

 

A verseny során biztosított egyéb támogatásA verseny során a csapatokat még két további formában támogatjuk, mentorálással és konzultációs lehetőséggel. Minden csapat kap egy kijelölt mentort, aki végigkíséri a csapatot a különféle feladatokban, folyamatos kapcsolatot tart a csapattal, segít értelmezni a feladatokat, legjobb tudása szerint válaszolni az esetlegesen felmerült kérdésekre. Fontos azonban, hogy a mentor nem vonható be a feladatok megoldásába, azoknak minden esetben a csapat saját szellemi termékének kell lennie. A verseny teljes folyamata alatt a csapatok számára elérhető felkért szakértők csoportja,  olyan területek tapasztalt szakemberei, mint az üzleti tervezés, kommunikáció, hátrányos helyzetű fiatalokkal való munka, társadalmi vállalkozás…stb. Ezek a szakértők a verseny alatt bármikor felkereshetőek és egyéni konzultáción keresztül a csapat további információt, segítséget vagy feedbacket kérhet tőlük.

Szempontok

Hogy meg tudj felelni az elvárásoknak…

 

A csapatok megoldási terveinek formája igen változatos lehet, mint például egy új civil szervezet vagy civil projekt, kommunikációs kampány, termék, társadalmi vállalkozás, közpolitikai terv…stb. A csapatoknak saját maguknak kell eldönteni, hogy milyen formában tartják leginkább kivitelezhetőnek a megoldási tervüket.

Összkép (10 pont)
Ebben a kategóriában a zsűri a terv általános benyomását értékeli: mennyire kidolgozott a pályamű, valóban alátámasztottak-e az ott megfogalmazott kijelentések és állítások. Fontos szempont továbbá a lényegre törő, világos fogalmazás, a nyelvi helyesség.

Kreativitás (10 pont)
Ebben a kategóriában a zsűri a megoldási terv újszerűségét, eredetiségét vizsgálja, azt elemzi, hogy a csapat a megoldási tervben meg tudja-e mutatni, hogy miben rejlik a javaslat újdonsága.

Megvalósíthatóság (10 pont)
Hiába jó egy ötlet, ha megvalósíthatatlan. Éppen ezért a csapatokkal nemcsak a kreativitás az elvárás, hanem az is, hogy a realitások talaján maradva valóban kivitelezhető, megvalósítható megoldási terveket dolgozzanak ki.

Fenntarthatóság (10 pont)
Szintén elvárás a csapatokkal szemben, hogy az ötleteik megvalósíthatósága mellett azok hosszútávon is képesek legyen fennmaradni, változást generálni.

.  

Díj

Hogy legyen, ami motivál…

  A versenyen első helyezést elérő csapat nyereménye 300 000.- forint, amelynek segítségével bele is vághat megoldási tervének megvalósításába.

Definíciók

Hogy értsd a szavakat...

Megoldási terv: egy olyan javaslat, amelynek fókuszában valamely probléma, és az arra adott megoldási javaslat áll. A megoldási terv része a probléma okainak vizsgálata (probléma-térkép), következményeinek elemzése, a beavatkozási pontok és érintettek meghatározása, egy megoldást jelentő terv és a megvalósítás lépéseinek felvázolása. Társadalmi inklúzió: „Az inklúzió mindenkiről és mindenkinek szól. Közösséget képez és megtanít együtt élni különböző emberekkel. Nem a másságot, az akadályozottságot próbálja megszüntetni, hanem feltárja az egyéni képességeket, és lehetőséget nyújt ezek kibontakoztatására és alkalmazására egy közösségben. A különbözőséget nem hátránynak, hanem lehetőségnek tekinti. Az inklúzió alapvető feltétele az egészséges, boldog és sikeres életnek.”[1] Társadalmi innováció: olyan stratégia, amely újszerű választ ad bizonyos társadalmi problémákra, vagy egy társadalmi dimenzióval rendelkező innováció (újítás). Középpontjában állhat egy társadalmi ügy, kapcsolódhat a közpolitikához, megjelenhet a kormányzati, a civil vagy a vállalati szférában egyaránt. Társadalmi vállalkozás: olyan társadalmi értékeket teremtő vállalkozás, kezdeményezés vagy szolgáltatás, amely innovatív választ ad valamely társadalmi problémára. Gondolkodásmódjának alapjait, megoldási eszközeit mind a non-profit mind az üzleti világból egyaránt meríti. Eredményességét nem csupán pénzben, hanem a közösség számára visszaadott társadalmi értékben méri. Veszélyeztetett gyermek vagy fiatal: veszélyeztetett minden olyan gyermek vagy fiatal, akinek egyéni, családi és/vagy társadalmi okoknál fogva kicsi az esélye arra, hogy a közössége aktív, megbecsült és teljes értékű tagjává váljon, hogy felelősséget tudjon vállalni önmaga és mások iránt. A veszélyeztetettség oka lehet extrém szegénység, vallási, kulturális, nyelvi vagy etnikai kisebbséghez tartozás, a szülők tartós munkanélkülisége, fogyatékosság, bűnelkövetés, szélsőséges politikai- vagy szubkulturális csoportokhoz való kapcsolódás, pszichés gondok, tartós betegség, stb. Ezek a tényezők gyakran nem önmagukban, hanem halmozottan állnak fenn.