A YOUTH2YOUTH TÁRSADALMI
INNOVÁCIÓS VERSENY ÜZENŐFALA...

Fiatalok és az őket érintő döntések

Olvasmány 2014.11.10

Úgy tűnik, a fiatalok szerint nem sokat számít a véleményük. Az Ifjúság 2008 kutatás szerint a megkérdezett fiatalok 75% (!) gondolja úgy, hogy az őket körülvevő döntéshozókat nem érdeklik a fiatalok vélménye. Erre kínál megoldást az Európai Strukturált Párbeszéd folyamat, amelyhez a Youth2Youth is csatlakozott.

 

De kezdjük ott, mi is a Strukturált Párbeszéd? A SP egy az EU által kezdeményezett folyamat, amelyben a tagállamok fiatal állampolgárai lehetőséget kapnak arra, hogy megosszák gondolataikat, véleményüket egyrészt a hazai, másrészt az európai döntéshozókkal, ezáltal közvetlenül befolyásolják a uniós és a hazai  ifjúságpolitikát.

 

Egy-egy ilyen párbeszéd folyamat megszervezése bonyolult folyamat. Nem akarunk untatni benneteket a pontos intézménystruktúrával és az EU működésével, a lényege, hogy az EU soros elnökségét betöltő tagállamok minden alkalommal meghatározzák azokat a prioritás témákat, amelyeket fontosnak tartanak, és amelyekről szeretnék az EU fiataljait megkérdezni. Természetesen ez tagállamonként elég eltérő lehet, így például nincs azon mit csodálkozni, hogy a több mint 50%-os ifjúsági munkanélküliséggel küzdő Spanyolország az iskola és a munka világa közötti átmenet megkönnyítésének témáját választotta.

 

Az uniós vezetés által meghatározott témákról a nemzeti koordináló munkacsoportok, Magyarországon a Nemzeti Ifjúsági Tanács  szerveznek nemzeti szintű konzultációkat, illetve más szervezetek is kapcsolódhatnak a kezdeményezéshez.

 

A nemzeti koordináló munkacsoportok minden alkalommal elkészítikenek egy jelentést, amelyet továbbítanak az uniós döntéshozók felé. A beérkező nemzeti jelentéseket aztán egy nemzetközi konferencián, ezek az európai Ifjúsági Konferenciák, amelyeknek sajátossága, hogy azon az egyes tagállamok által delegált fiatalok és az EU döntéshozói együtt vesznek részt, vitatják meg a javaslatokat és fogalmaznak meg ajánlásokat az Európai Bizottság és Tanács számára. Itt megtaláljátok az ajánlásokat összegyűjtve.

 

A DIA is évről éve részese a hazai Strukturált Párbeszéd eseményeknek, 2013 őszén 1200 középiskolai diák bevonásával szerveztünk vitanapokat, ahol a fiatalok a helyi döntéshozókkal közösen vitatták meg, milyen készségekre, tapasztalatokra van szüksége egy fiatalnak a munkaerőpiacon való boldoguláshoz. Az eredményeinkről pedig természetesen mi magunk is beszámoltunk.

 

Mivel a közös gondolkodást, a párbeszédet és a vitát a Y2Y is alapvető értékeknek tekinti, ezért fontosnak  tartottuk csatlakozni a Strukturált Párbeszéd folyamathoz. A verseny során felmerült kérdéseket, ötleteket és javaslatok így mi is továbbítjuk a hazai és európai döntéshozók felé.

 

– Lacus –