Szabályzat

Célok
feltételek
feladatok
szempontok
díj
definíciók

Célok

Hogy értsd, miről szól...

A Youth2Youth (rövidítése: Y2Y) egy társadalmi innovációs verseny 18-30 éves fiatalok számára, akik csapatokban kreatív megoldásokat dolgoznak az Y generáció tagjait érintő társadalmi problémákra. A verseny során a csapatok közösségi akciót valósítanak meg, kutatnak, kidolgoznak egy megoldási tervet, és ezeket szakértők előtt bemutatják egy versenyben – mindehhez pedig szakmai támogatást és képzést kapnak.

A 2017-es évben a Youth2Youth versenyzői az alábbi, fiatalokat érintő témakörök közül választhatnak innovatív ötletük kidolgozásakor:

  1. A tanulás kihívásai.
  2. A fiatalok jövőképe: a pályaválasztás nehézségei.
  3. A radikalizálódás veszélye.
  4. Fiatalok és a függőségek.
  5. Fiatalok a világhálón: biztonság és adatvédelem.

 

A Y2Y célkitűzései:

- annak megmutatása, hogy a fiatalok igazi változáshozók, innovatív gondolataik és ötleteik fontosak lehetnek összetett társadalmi problémák megoldásában;

- kreatív megoldási javaslatok felkutatása a fiatalokat érintő kihívások és társadalmi problémák megoldása érdekében;

- a csapatok javaslatainak bemutatása a szélesebb nyilvánosság, illetve a döntéshozók számára, hogy hatással lehessenek a jövőben a fiatalokat érintő gondolkodásra, döntéshozatalra;

- a versenyben résztvevő 18-30 éves fiatalok készségeinek fejlesztése a csapatmunka, projekt-menedzsment, prezentáció, kommunikáció, és a kritikus gondolkodás terén;

- a probléma-megoldó attitűd és a pozitív gondolkodásmód népszerűsítése a fiatalok körében annak érdekében, hogy aktív kezdeményezői lehessenek pozitív társadalmi változásoknak.

 

Feltételek

Hogy tudd, belevághatsz-e...

-  A versenyen való részvétel ingyenes.

- A jelentkezésnek nem feltétele, hogy a csapat rendelkezzen egy már meglévő ötlettel vagy megoldási javaslattal a választott témakörben.

- A versenyen háromfős csapatok vehetnek részt, akik a jelentkezési határidőig megfelelően kitöltik a Youth2Youth online regisztrációs űrlapját.

- A versenyben összesen 30 csapat vehet részt. A csapatokat a jelentkezéskor beküldött motivációs levél alapján választjuk ki. 

- Ha a verseny folyamán a csapat valamely tagja kilép, a csapat új taggal bővülhet. Kétfős csapatok a versenyt nem folytathatják.

- A versenyen csak olyan csapatok indulhatnak, akik vállalják, hogy részt vesznek a verseny egészén, tehát elköteleződnek a több fordulóból álló vetélkedésben való részvételre.

- A versenyben 18-30 éves fiatalok csapatai vehetnek részt. A versenyen csak a 18. életévüket már betöltött, és legkésőbb 2017 tavaszán érettségi vizsgát tett fiatalok indulhatnak.

- A részvételnek nem feltétele, hogy a csapatok tagjai valamely köz- vagy felsőoktatási intézményben aktív tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkezzenek.

- A részvételnek nem feltétele semmilyen típusú végzettség, vagy előzetes jártasság a társadalmi vállalkozások, vagy a szociális ügyek terén.

- Fontos feltétel ugyanakkor, hogy a csapatok vállalják, hogy a verseny időtartama alatt folyamatosan tartják a kapcsolatot a szervezőkkel, részt vesznek a versenyhez kapcsolódó eseményeken.

Feladatok

Hogy felkészülj, mi vár rád...

A Youth2Youth egy több hónapon át zajló verseny, melynek során a csapatok különböző feladatokat teljesítenek. A versenyfolyamat célja, hogy a csapatok egy önálló, átgondolt és részleteiben kidolgozott megoldási tervet mutassanak be. A verseny állomásai:

 

Katapult Tábor: a Y2Y első eseménye egy négynapos tábor augusztus 28-31. között Hollókőn, ahol a csapatok megismerhetik a verseny felépítését, fő témáit, az előttük álló kihívásokat, a többi csapatot. A táborban minden csapatnak legalább 2 fővel képviseltetnie kell magát.

 

Közösségi akció: minden csapatnak részt kell vennie egy közösségi akción,  vagyis meg kell valósítania egy olyan mini-projektet, amelybe bevonja a választott téma érintettjeit annak érdekében, hogy jobban megismerje a probléma okait, a célcsoport igényeit.

 

Szakmai konzultáció és meet-upoka verseny felkészülési szakaszában (2017. szeptember - 2018.  január) a csapatok tematikus esteken találkozhatnak az általuk választott téma szakértőivel, illetve a meet-upokon mentorok segítségével dolgozhatnak az ötleteiken. A csapatoknak ebben a szakaszban egy tematikus esten és legalább három meet-upon kell részt venniük.

 

Online forduló - saját terv elkészítése: a résztvevő csapatoknak el kell készíteniük a saját ötletükről egy írásos bemutatkozó anyagot, amelyben bemutatják ötletük lényegét és megalapozottságát . Az online forduló során a csapatok szakértőktől visszajelzést kapnak a tervekre.

 

Pénzügyi tréning: ezen a tréningen a versenyző csapatok megismerkedhetnek a társadalmi vállalkozások világának gondolkodásmódjával, a pénzügyi tervezés és pénzügyi fenntarthatóság szempontjaival. A képzésen a csapatoknak legalább 2 fővel kell részt venniük.

 

Prezentációs tréning: hiába jó az ötletünk, ha nem tudjuk meggyőzően megmutatni azt másoknak. Erről szól a prezentációs tréning, ahol a csapatok 2-2 tagja megismerkedhet a hatékony prezentációkészítés technikáival.

 

Döntő: a versenyfolyamat vége egy kétnapos döntő Budapesten, ahol minden csapat prezentálja a szakértő zsűri előtt a megoldási ötletét, amelyet a zsűri az előre meghatározott szempontok szerint értékel.

 

Szempontok

Hogy meg tudj felelni az elvárásoknak...

A csapatok megoldási terveinek formája igen változatos lehet, mint például egy új civil szervezet vagy civil projekt, kommunikációs kampány, termék, társadalmi vállalkozás, közpolitikai terv…stb. A csapatoknak saját maguknak kell eldönteni, hogy milyen formában tartják leginkább kivitelezhetőnek a megoldási tervüket.

Összkép (10 pont)
Ebben a kategóriában a zsűri a terv általános benyomását értékeli: mennyire kidolgozott a pályamű, valóban alátámasztottak-e az ott megfogalmazott kijelentések és állítások. Fontos szempont továbbá a lényegre törő, világos fogalmazás, a nyelvi helyesség.

Kreativitás (10 pont)
Ebben a kategóriában a zsűri a megoldási terv újszerűségét, eredetiségét vizsgálja, azt elemzi, hogy a csapat a megoldási tervben meg tudja-e mutatni, hogy miben rejlik a javaslat újdonsága.

Megvalósíthatóság (10 pont)
Hiába jó egy ötlet, ha megvalósíthatatlan. Éppen ezért a csapatokkal nemcsak a kreativitás az elvárás, hanem az is, hogy a realitások talaján maradva valóban kivitelezhető, megvalósítható megoldási terveket dolgozzanak ki.

Fenntarthatóság (10 pont)
Szintén elvárás a csapatokkal szemben, hogy az ötleteik megvalósíthatósága mellett azok hosszútávon is képesek legyen fennmaradni, változást generálni.

 

Díj

Hogy legyen, ami motivál...

A versenyen első helyezést elérő csapat nyereménye egy tanulmányi út, az egyik leginnovatívabb európai fővárosba: Berlinbe.

Definíciók

Hogy értsd a szavakat...

Megoldási terv: egy olyan javaslat, amelynek fókuszában valamely probléma, és az arra adott megoldási javaslat áll. A megoldási terv része a probléma okainak vizsgálata (probléma-térkép), következményeinek elemzése, a beavatkozási pontok és érintettek meghatározása, egy megoldást jelentő terv és a megvalósítás lépéseinek felvázolása.

Társadalmi innováció: olyan stratégia, amely újszerű választ ad bizonyos társadalmi problémákra, vagy egy társadalmi dimenzióval rendelkező innováció (újítás). Középpontjában állhat egy társadalmi ügy, kapcsolódhat a közpolitikához, megjelenhet a kormányzati, a civil vagy a vállalati szférában egyaránt.

Társadalmi vállalkozás: olyan társadalmi értékeket teremtő vállalkozás, kezdeményezés vagy szolgáltatás, amely innovatív választ ad valamely társadalmi problémára. Gondolkodásmódjának alapjait, megoldási eszközeit mind a non-profit mind az üzleti világból egyaránt meríti. Eredményességét nem csupán pénzben, hanem a közösség számára visszaadott társadalmi értékben méri.